Parastas Armen
PARASTAS ARMEAN

Diaconul: Iară, cu pace, Domnului să ne rugăm. Apără-ne, mântuieşte-ne şi ne miluieşte.
Preotul: Laudă şi mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Corul: Doamne, miluieşte sufletele celor adormiţi, pe care i-ai răscumpărat cu sfânt sângele Tău, şi cu milostivire pomeneşte-le, când la înfricoşătorul sunet al trâmbiţei morţii se vor ridica şi vor sta înaintea înfricoşatei judecăţii tale.

Sau:
Cuvinte al lui Dumnezeu, cela ce eşti împreună-ziditor cu Tatăl şi făcătorule din nimic al tuturor făpturilor, dăruieşte iertare adormiţilor robilor Tăi, când vei veni să judeci pe toţi pe care i-ai făcut cu preacuratele Tale mâini.

Evanghelie

Diaconul: Aleluia, aleluia. Doamne, auzi rugăciunea mea, şi mă lasă să vin la tine, şi să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine. Aleluia. Drepţi!
Preotul: Pace tuturor!
Corul: Şi duhului tău.
Diaconul: Cu evlavie să ascultaţi.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie a lui Iisus-Christos după Sfântul N.
Corul: Mărire ţie, Doamne, Dumnezeul nostru.
Preotul: Să luăm aminte!
Corul: Domnul vorbeşte.
Preotul: Acestea zise Domnul nostru Iisus-Christos... (citeşte o parte din Sfânta Evanghelie).

Tropare

Corul:
Preoţii şi poporul ne cucerim Ţie, bunule şi milostive, cu cei neadormiţi întru credinţă, primeşte-ne întru aceeaşi nădejde a Ierusalimului ceresc, în care se adună drepţii, să cânte şi să preamărească pururea cele trei feţe ale Treimii.
În Ierusalimul de sus, în locaşul ângerilor, unde Enoch şi Ilie viază ca porumbeii întru mulţi ani, strălucind cu vrednicie în Grădina Edenului, milostive Doamne, miluieşte sufletele fraţilor noştri celor adormiţi.

Ectenia şi rugăciunea morţilor

Preotul: Dă, Christoase Dumnezeule, odihnă şi îndurare sufeletelor celor adormiţi, iar nouă, păcătoşilor, dăruieşte-ne iertarea păcatelor.
Diaconul: Iară, cu pace, pentru sufletele celor adormiţi să ne rugăm lui Christos, Mântuitorul nostru, cu drepţii să-i numere, iar pe noi să ne păzească cu harul milostivirii sale. Atotputernice Doamne, Dumnezeul nostru, apără-ne şi ne miluieşte.
Preotul: Doamne, miluieşte-ne. (De 3 ori). Apoi, tot preotul:
Christoase, Fiul lui Dumnezeu, iertătorule şi îndurate, miluieşte, ca un ziditor iubitor, sufeletele adormiţilor robilor tăi (cutare). Pomeneşte-i pe dînşii în ziua cea mare a venirii Împărăţiei Tale; învredniceşte-i de dînşii de mila, lăsarea şi iertarea păcatelor; numără-i şi preamăreşte-i împreună cu sfinţii Tăi, care se vor afla de-a dreapta Ta; că Tu eşti Domnul şi ziditorul tuturor făpturilor, şi judecătorul viilor şi al morţilor, şi Ţie se cuvine mărire, putere şi cinste, acum şi pururea şi până la nesfîrşitul veacurilor. Amin.
Bine este cuvîntat Domnul nostru Iisus-Christos. Amin.

Apoi:
Tatăl nostru...
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, în veci. Amin.

Dezlegarea de la sfîrşitul Liturghiei.

Înapoi la pagina principală