ORA a III-a CANONICĂ

   
1. Început & rugăciunile comune

    Dacă ora a III-a se spune în continuarea orei I, atunci trecem direct la psalmodie (momentul 2). Dar dacă după ora dintâiu s'a făcut întrerupere, atunci începem ora a III-a după cum s'a arătat dedesubt:

    Preotul binecuvintează:
    Bine este cuvîntat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

    Mărire ție, [Christoase, ] Dumnezeul nostru, mărire ție.
    Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toata întinăciunea, și mântuiește, bunule, sufletele noastre.

    Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. - De 3 ori, de fiecare dată cu câte o închinăciune.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele tău.
    Kyrie, eleison. - De 3 ori.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Tatăl nostru...
    Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

    2. Psalmodia

    Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
    Veniți să ne închinăm lui Christos, Împăratul nostru, Dumnezeu!
    Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Christos, Împăratul și Dumnezeul nostru!

Psalm 17 [16]

    A uzi, YHWH, dreptatea mea; ia aminte la cererea mea,
    Ascultă rugăciunea mea, care nu se înalță din buze viclene.
    De la fața ta judecata mea să iasă; ochii mei să vadă cele drepte.
    Vijgălit-ai inima mea; cercetatu-m'ai noaptea; prin foc m'ai trecut, dar nu s'a aflat în mine nedreptate.

    Ca să nu grăiască gura mea lucrurile oamenilor, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre.
    Potrivește umbletele mele în cărările tale, ca să nu șovăiască pașii mei.
    Eu am strigat, că m'ai auzit, Dumnezeule;
    Pleacă spre mine urechea ta, și ascultă graiurile mele.

    Minunate arată milele tale, cel ce îi mântuiești pe cei ce nădăjduiesc întru tine.
    De cei ce se împotrivesc dreptei tale păzește-mă, ca pe lumina ochiului.
    Sub acoperămîntul aripilor tale acoperă-mă,
    De la fața necredincioșilor, cari m'au necăjit.

    Dușmanii mei au cuprins sufletul meu; cu grăsime inima lor și-o au închis; gura lor a grăit cu trufie.
    Aruncându-mă afară, acum m'au împresurat,
    Ochii lor și-au ațintit, ca să mă aștearnă la pămînt.
    Apucatu-m'au ca un leu gata de pradă; ca un puiu de leu, ce locuiește în ascunzișuri.

    Scoală-te, YHWH, ieși în calea lor și-i împiedică.
    Smulge sufletul meu de la cei necredincioși, cu sabia ta,
    De la cei muritori, cu mâna ta, YHWH,
    De la muritorii acestei lumi, ce-și iau partea în vieață.

    De bunătățile tale s'au umplut pântecele lor: săturatu-s'au de fii,
    Și au lăsat rămășițe pruncilor lor,
    Iar eu întru dreptate mă voiu arăta feței tale;
    Sătura-mă-voiu, când mi se va arăta mie chipul tău.

Psalm 25 [24]

    Către tine, YHWH, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
    Întru tine am nădăjduit; să nu fiu rușinat în veci, nici să nu rîdă de mine dușmanii mei,
    Pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu vor fi rușinați.
    Să fie rușinați cei ce fac fărădelege în zadar.

    Căile tale, YHWH, arată-mi-le, și cărările tale mă învață.
    Povățuiește-mă spre adevărul tău, și mă învață,
    Că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu,
    Și pe tine te-am așteptat toată ziua.

    Adu-ți aminte de îndurările tale, YHWH,
    Și de milele tale, căci din veci sunt.
    Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni;
    După mila ta pomenește-mă tu, pentru bunătatea ta, YHWH.

    Bun și drept e YHWH; pentru aceasta lege va da celor ce greșesc în cale.
    Povățui-va pe cei nevinovați întru judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale.
    Toate căile lui YHWH sunt milă milă și adevăr, celor ce caută legămîntul lui și mărturiile lui.
    Pentru numele tău, YHWH, iartă păcatul meu, că mult este.

    Cine este omul cel ce se teme de YHWH ?
    Lege îi va da lui în calea pe care i-a ales-o.
    Sufletul lui întru bunătăți va petrece,
    Și seminția lui va moșteni pămîntul.

    Taina lui YHWH e pentru cei ce se tem de dînsul,
    Și legătura lui, ca să-l cunoască pe el.
    Ochii mei pururea spre YHWH,
    Că el va scoate din cursă picioarele mele.

    Caută spre mine și mă miluiește,
    Că părăsit și nefericit sunt eu.
    Necazurile inimii mele s'au înmulțit:
    Din nevoile mele scoate-mă.

    Vezi umilirea mea și oboseala mea,
    Și iartă toate păcatele mele.
    Vezi pe dușmanii mei, că s'au înmulțit,
    Și cu ură sălbatică m'au urît.

    Păzește sufletul meu și mă miluiește;
    Să nu fiu rușinat, că am nădăjduit întru tine.
    Cei fără răutate și cei drepâi s'au alipit de mine,
    Că pe tine te-am așteptat, YHWH.

    Răscumpără, Dumnezeule, pe Israel,
    Din toate necazurile lui.

Psalmul 51 [50]

    M iluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta; și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fărădelegea mea.
    Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu curățește-mă,
    Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.

    Ție unuia am greșit, și ce este rău înaintea ta am făcut,
    Încât drept ești întru cuvintele tale, și biruitor, când vei judeca tu.
    Că iată, întru fărădelegi am fost conceput, și în păcate m-a născut maica mea.

    Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie.
    Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți; spăla-mă-voi, și mai mult decât zăpada mă voi albi.
    Auzului mei vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele umilite.

    Întoarce fața ta de la păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le.
    Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele.
    Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

    Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, și cu duh stăpânitor întărește-mă.
    Învăța-voi pe cei fărădelege căile tale, și cei păcătoși la tine se vor întoarce.
    Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea ta.

    Doamne, buzele mele le vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta,
    Că de-ai fi voit jertfă, aș fi adus; arderi de tot nu vei binevoi.
    Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima frântă și smerită nu o vei urgisi, Dumnezeule.

    Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
    Atunci vei binevoi jertfa de dreptate, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viței. __

    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
    Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Kyrie, eleison. - De 3 ori.

    Începând dintru acest loc:

- pentru Postul Mare urmăm așa cum s'a arătat aici,
- pentru Postul Crăciunului (15 nov. - 23 dec.) și în Postul Apostolilor (de luni în a 3-a săptămână după Rusalii, până în 28 iunie), urmăm după cum s'a arătat dincoace,
- iar în restul zilelor mergem mai departe, apăsând întru acest loc.


Înapoi la scara arătătoare