PARACLISUL   MAICII  DOMNULUI

- forma DEVOȚIONALĂ (prescurată) - 

    Această formă prescurtată a Paraclisului Maicii Domnului se oficiază peste tot în Ardeal, în serile Postului Sfintei Mării (1 - 14 august), în însăși ziua sărbătorii (15 August), de Sfântă Mărie Mică (8 Septembrie), iar în unele părți ale Ardealului se oficiază de asemenea în serile lunii mai (ca un răspuns litaniei lauretane a latinilor) și în Postul Crăciunului (ca un răspuns la «Rourați ceruri» a latinilor).
    Forma cântărilor este de cele mai multe ori cea poporală. Bucățile cari numai alocurea se zic, iar îndeobște se lasă pe dinafară, precum și acelea cari se spun de obicei în taină, acelea sunt scrise cu culoare verde.
    De știut: foaia aceasta se vede cel mai bine cu programul Internet Explorer. Cu alte programe s'ar putea ca, în loc de literele limbii românești, să vedeți semne de întrebare. Dacă, în loc de litere românești vedeți litere frâncenești sau nemțești, atunci schimbați codarea, apăsând bumbul din dreapta de la șoarece.

Începutul

    Preotul:Bine este cuvîntat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Rugăciunile începătoare

    Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. - De 3 ori.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele tău.
    Kyrie, eleison.
- De 3 ori.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Tatăl nostru...

    Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Apoliticul
- ps. 118 [117]: 27-26 -
- glas 4 -

    Cântăm de 3 ori versetul:

    Dumnezeu este DOMNUL și s-a arătat nouă;
    Bine este cuvîntat cel ce vine întru numele DOMNULUI.

Troparele de început
- glas 4 -

    Către Născătoarea de Dumnezeu, acum, cu nevoință să alergăm păcătoșii și umiliții, și să cădem, strigând întru pocăință, dintru adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, îndurându-te spre noi. Grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe șerbii tăi deșerți, căci numai pe tine nădejde te-am câștigat.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile tale, noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit pe noi dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acuma liberi? Nu ne vom depărta de la tine, Dispunătoare, pentru că tu mântuiești pe servii tăi pururea din toate nevoile.

Canonul

Cântarea I
- pe glasul 8, melodie proprie -

     Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: M iluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.] .
    A
pa trecând-o ca pe uscat, și din răutatea Egiptului scăpând, Israeliteanul a strigat: "Răscumpărătorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm".
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară: mântuiește-mă din nevoie, că la tine scăpând acum, ridic și sufletul și cugetul.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Bolnav fiind cu trupul și cu sufletul, învrednicește-mă de cercetarea ta cea dumnezeiască și de purtarea ta de grijă singură, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.

Cântarea a III-a

     Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.
    D
oamne, făcătorule al celor de deasupra crugului ceresc și întemeietorule al Bisericii, tu mă întărește întru iubirea ta, că tu ești marginea doririlor și întărirea credincioșilor, unule iubitorule de oameni.
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, carele este cauza bunătăților, avuția facerilor de bine izvorăște-o tuturor, că pe toate le poți, ca ceea ce ai născut pe Christos cel puternic, întru tărie, de Dumnezeu preafericită.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.


    Cu neputințe cumplite și cu chinuri de boli fiind cercat, Fecioară, tu-mi ajută, că pe tine te știu vistierie de vindecăti nedeșertată și nesecată, ceea ce ești cu totul nepătată.

Ectenie mică și rugăciune de pomenire
pentru vii

    Diaconul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Sau: Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison)
    Diaconul: Apără-ne și ne mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău.
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Sau: Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison)
    Diaconul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvîntata, mărita, Doamna noastră, Născătoarea de Dumnezeu și pururea fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Christos-Dumnezeu să o dăm.
    Poporul: Ție, Doamne.

    Preotul: Adu-ți aminte, Dumnezeule, de cei ce sunt înaintea judecăților, și de cei ce sunt osândiți în închisori și în exil, și în amară robie, și întru tot necazul și strîmtorarea; de cei ce toți cari au lipsă de mare milostivirea ta; de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc; de cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dînșii, și de robii tăi (cutari). Și de tot poporul tău adu-ți aminte, Doamne, și peste toți revarsă mila ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire; că tu ești, Doamne, ajutorul celor fără de ajutor și nădejdea celor fără nădejde; celor înviforați mântuitor, celor de pe mare liman, celor bolnavi doctor. Însuți tuturor toate le fii, cela ce știi pe fieștecarele și cererile lui, casa și lipsurile lor; că tu ești Dumnezeul nostru și ție mărire îți înălțăm, împreună și unuia-născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Cântarea a IV-a

        Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: M iluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.] .
   
Auzit-am, Doamne, taina rînduielii tale, cunoscut-am lucrurile tale, și am preamărit dumnezeirea ta.
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Îndulcindu-ne, Preacurată, cu darurile tale, ție cântare de mulțumită îți cântăm noi, cei ce te cunoaștem pe tine, Maica lui Dumnezeu.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Sperare și întărire și zid al mântuirii nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întrutot lăudată, de tot necazul ne mântuim.

Cântarea a V-a

    Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: M iluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.] .
    L
uminează-ne cu poruncile tale, Doamne, și cu brațul tău cel înalt pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni.
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Cu strălucirea luminii tale risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască mireasă, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Vindecă neputințele patimilor mele, Curată, învrednicindu-mă cercetării tale, și cu rugăciunile tale dăruiește-mi sănătatea.

Cântarea a VI-a

        Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: M iluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.] .
    R
ugăciune voi vărsa către Domnul, și lui voi spune necazurile mele, că de rele s-a umplut sufletul meu, și viața mea s-a apropiat de iad, și mă rog ca Ioná: "Din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule !".
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Ca un zid de scăpare și mântuire deplină a sufletelor și desfătare întru necazuri te-am câștigat pe tine, Fecioară, și de lumina ta pururea ne bucurăm; o, Doamnă, și acum mântuiește-ne de patimi și de nevoi.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    În pat zac acum bolind, și nu este vindecare trupului meu, ci mă rog celei bune, carea ai născut pe Dumnezeu și Mântuitorul lumii și vindecătorul bolilor: ridică-mă din stricăciunea bolilor.

 

Ectenie mică și rugăciune de pomenire
pentru vii

    Diaconul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Sau: Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison)
    Diaconul: Apără-ne și ne mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău.
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Sau: Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison)
    Diaconul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvîntata, mărita, Doamna noastră, Născătoarea de Dumnezeu și pururea fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră, lui Christos-Dumnezeu să o dăm.
    Poporul: Ție, Doamne.

    Preotul: Dumnezeul sufletelor și a tot trupul, carele moartea ai călcat, și pe diavol l-ai surpat, și viață lumii tale ai dăruit, însuți Doamne, odihnește sufletul adormiților servilor tăi (cutari), în loc luminos, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea și suspinarea; și tot păcatul ce au făcut ei cu cuvîntul sau cu lucrul su cu gândul, ca un Dumnezeu bun și prieten al oamenilor iartă-le lor, că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască; numai tu singur ești fără de păcat; dreptatea ta este dreptate în veci, și cuvîntul tău este adevăr; că tu ești învierea și viața și odihna adormiților servilor tăi celor pomeniți, Christoase Dumnezeule, și ție mărire îți înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Condacul
- glas 2-

    Ceea ce ești folositoare creștinilor neînfruntată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci aleargă ca o bună spre ajutorul nostru, cari cu credință strigăm către tine: grăbește spre rugăciune și sîrguiește spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. 

Treptele

Antifoanele
- glas 4 -

    Din tinerețile mele, multe patimi se luptă cu mine, ci însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.
    Ceia ce urîți Sionul, rușina-vă-veți de la Domnul, căci precum iarba de foc, așa veți fi uscați.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. - Prin Duhul Sfânt tot sufletul viează, și prin curăție se înalță; luminează-se prin Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.
    Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. - Prin Duhul Sfânt izvorăsc rîurile darului, adăpând toată făptura, spre rodire de viață.

Psalmul de răspuns (prokimenul)
- ps. 45 [44]: 17, 10 -

    Cântăm mai întâi versetul-răspuns:

    Aminti-voi numele tău,
    Întru tot neamul și neamul.

    Apoi stihul:
    Ascultă, Fecioară, și vezi, și pleacă-ți urechea ta,
    și uită de poporul tău și de casa părintelui tău.

    Și iarăși versetul-răspuns:
    Aminti-voi numele tău,
    Întru tot neamul și neamul.

 Evanghelia

     În timpul cântării, dacă este diaconul cel care urmează să citească pericopa evanghelică, atunci ia evangheliarul de pe sfânta masă, și merge în fața preotului, iar preotul îl binecuvîntează în taină, zicând:

    Dumnezeu, pentru rugăciunile sfântului, întrutotul lăudatului evanghelist Luca, să-ți dea ție, celui ce binevestești, cuvînt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus-Christos !

    Apoi diaconul duce în procesiune evangheliarul pe tetrapod, și îl tămâiază.
    Dacă este preotul cel care urmează să citească pericopa evanghelică, atunci, în timpul cântării, ia evangheliarul și îl duce în procesiune, îl așează pe tetrapod, și-l tămâiază, zicând în taină:

    Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunostinței dumnezeirii măririi tale și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evangeliceștilor tale propovăduiri. Pune în noi frica fericitelor tale porunci, ca pe toate poftele  trupului călcându-le, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună placerea ta gândind și făcând, că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Christoase, Dumnezeule, și ție mărire-ți înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Cel care citește Evanghelia: Și, pentru ca să ne învrednicim noi să ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-l rugăm!
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Sau: Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison)
    Cel care citește Evanghelia: Cu înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie!
    Preotul: Pace (+) tuturor!
    Poporul: Și duhului tău.
    Cel care citește Evanghelia: Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire!
    Poporul: Mărire ție, Doamne, mărire ție!
    Cel care citește Evanghelia: Să luăm aminte! -

    În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus degrabă la munte, în cetatea Iudeii, a intrat în casa lui Zaharia, și a salutat-o pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a săltat pruncul cu bucurie în pântecele ei, și s-a umplut Elisabeta de Duhul Sfânt, și a strigat cu glas mare astfel: "Binecuvîntată ești tu între femei, și binecuvîntat este rodul pântecelui tău! Și de unde cinstea aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, cum a ajuns glasul salutării tale în urechile mele, a săltat pruncul cu bucurie în pântecele meu. Și fericită este cea care a crezut că se vor împlini întocmai cele spuse ei de Domnul".
    Maria a zis: "Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, și duhul meu se bucură de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia șerbei sale. Iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mari lucruri cel puternic; sfânt să fie numele lui!".
    Maria a rămas la Elisabeta ca la trei luni, apoi s-a întors acasă.

    Poporul: Mărire ție, Doamne!
    Cel care a citit Evanghelia, sărută evangheliarul. Preotul binecuvîntează poporul cu evangheliarul. Poporul continuă:

Mărimurile
- glas 2 -

    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. - Părinte, Cuvinte și Duhule: Treimea cea în Unime, curățește mulțimea greșelilor noastre.
    Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. - Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stihul și sticherele mărimurilor
- glas 6 -

    Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta; și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fărădelegea mea.
    În țara Maramureșului se cântă prima sticheară, iar în a Clujului-Gherlei și Bistriței a doua, din cele două care urmează:
    Nimenea din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, curată Născătoare de Dumnezeu, ci, cerând grație, primește darul, întru folosul cererii.
    Schimbarea celor necăjiți și ușurarea celor bolnavi fiind, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, scapă cetatea și poporul, tu pacea celor oștiți, liniștea celor înviforați, singură mijlocitoarea credincioșilor.

Ectenie și rugăciune de pocăință

    Diaconul:  Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înalță cornul creștinilor dreptcredincioși, și trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile preacuratei Doamnei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor cerești puteri celor fără de trupuri; ale cinstitului mărit prooroc înaintemergător și botezător Ioan, ale sfinților măriți și întrutotul lăudați apostoli; ale celor între sfinți Părinților noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură-de-Aur; ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul de la Myra Lyciei, făcătorul de minuni; ale celui între sfinți părintelui nostru Nicetas de la Remesiana, apostolul daco-romanilor; ale sfinților măriți și bine învingători martiri; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și ale sfântului ( cutare ), a cărui pomenire facem (sau: cutare, hramul bisericii ), și ale tuturor sfinților, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, cari ne rugăm ție, și ne miluiește.
    Poporul: Doamne, miluiește-ne. [Doamne, îndură-te.] (Kyrie, eleison.) - De 12 ori.

    Preotul: Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce prin pocăință iertare ai dăruit oamenilor, și pildă a cunoașterii de păcate și a mărturisirii ne-ai arătat pocăința proorocului David, spre iertare, însuți, Stăpâne, pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne, după mare mila ta; și după mulțimea îndurărilor tale, curățește fărădelegile noastre; că ție am greșit, Doamne, celui ce știi și celea nearătate și cele ascunse ale inimilor oamenilor, și celui ce singur ai putere de a ierta păcatele; și, inimă curată zidind întru noi, și cu duh stăpânitor întărindu-ne, și bucuria mântuirii tale arătându-ne, nu ne lepăda de la fața ta, ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea de pe urmă, să-ți aducem jertfă de dreptate și prinos, întru sfintele tale altare, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună bine ești cuvîntat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Cântarea a VII-a

    Stih: Îndură-te spre noi, Dumnezeule, îndură-te spre noi. [sau: M iluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne.] .
    T
inerii cei ce au venit oarecând din Iudeea în Babylon, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat, cântând: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvîntat".
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Vistierie de mântuire și izvor de nestricăciune și turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine ai arătat-o celor ce strigă: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvîntat".
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    De boala trupurilor și de neputința sufletelor, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste vin către acoperămîntul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să se vindece, ceea ce ai născut pe Christos Mântuitorul.

Cântarea a VIII-a

    Stih: Mărire ție, Christose, Dumnezeul nostru, mărire ție.
    P
e Împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile ângerești, lăudați-l și-l preaînălțați întru toți vecii.
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Neputințele sufletului și durerile trupului le vindeci, Fecioară, ca să te preamăresc pe tine, cea plină de har.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Asuprerile ispitelor și năvălirea patimilor tu le alungi, Fecioară, ca să te mărim întru toți vecii.

Cântarea a IX-a

    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    C
u adevărat Născătoare de Dumnezeu pe tine te mărturisim, prin tine fiind mântuiți, Fecioară curată, cu cetele cele fără de trup mărindu-te pe tine.
    Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
    Alungând negura științei, Fecioară, luminează cu razele luminii tale pe cei ce cu credință te vestesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum, totdeauna, și în vecii vecilor. Amin.
    Pe cel ce a fost umilit în locul de boală al răutății, Fecioară, vindecă-l, dintru nesănătate întru sănătate întorcându-l.

Axionul

    Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. - Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul l-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

    Aici se termină canonul.

Rugăciunile începătoare

    Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. - De 3 ori.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele tău.
    Kyrie, eleison.
- De 3 ori.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Tatăl nostru...

    Preotul: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

Troparele de sfîrșit

    Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii; miluiește-ne pe noi.
    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
    Doamne, miluiește-ne, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum, și ne mântuiește de dușmanii noștri, că tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul tău; toți suntem lucrul mâinilor tale, și numele tău chemăm.
    și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Ușa milostivirii deschide-ne-o nouă, preabinecuvîntată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci prin tine să ne mântuim de nevoie, că tu ești scăparea neamului creștinesc.

Ectenia și rugăciunea pentru vii

    Diaconul: Îndură-te, Dumnezeule, după mare mila ta; rugămu-ne ție: auzi-ne și te îndură.
    Poporul: Doamne, îndură-te. [Sau: Doamne, miluiește-i.] (Kyrie, eleison.) - De 3 ori.
    Diaconul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu (cutari), și pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta și tot orașul (sau: toată comuna, ori: tot satul ), de ciumă, de foamete, de cutremur, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi, și pentru ca blând, milostiv și lesne-iertător să fie bunul și prietenul oamenilor Dumnezeul nostru, și să întoarcă toată mânia ce este pornită împotriva noastră, și să ne scape de urgia care pe dreptate este asupra noastră, și să se îndure.
   
Poporul: Doamne, îndură-te. [Sau: Doamne, miluiește-i.] ( Kyrie, eleison.) - De 3 ori.

    Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre, și ne miluiește, că milostiv și prieten al oamenilor Dumnezeu ești, și ție mărire îți înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin.

    Îngenunchem, iar preotul rostește:

Rugăciune
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

    O, Doamna mea preabinecuvîntată, folositoarea neamului omenesc, scăparea celor ce aleargă la tine, știu cu adevărat, știu că foarte am păcătuit și te-am mâniat pe tine, preamilostivă Doamnă, și pe cel ce s-a născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun; dar am multe chipuri, ale acelora, cari mai înainte de mine au mâniat îndurarea lui cea bună: pe vameși, pe curve și pe ceilalți păcătoși, cărora s-a dat iertare de păcate, pentru părerea de rău și mărturisire. Deci punând acestea miluite chipuri înaintea ochii sufletului meu celui greșit, și spre atâta îndurare a lui Dumnezeu cea primită de dînșii uitându-mă, am îndrăznit și eu, păcătosul, a alerga cu pocăință la îndurarea ta cea bună, o, preamilostivă Doamnă ! Dă-mi mână de ajutor, și cere de la Fiul tău și Dumnezeu, iertarea păcatelor mele celor grele. Cred și mărturisesc că acela pe care l-ai născut, Fiul tău, este cu adevărat Christos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, judecătorul viilor și al morților, care va să răsplătească fieștecăruia după faptele lui. Cred iară și mărturisesc că tu ești cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduți, puternică și neîncetată mijlocitoare către Dumnnezeu, carea foarte iubești neamul creștinesc, și stai bună pentru îndreptarea mea. Că nu este, cu adevărat, alt ajutor și acoperămînt oamenilor, afară de tine, o, preaîndurată Doamnă; și nimenea care a nădăjduit întru tine, nu a fost rușinat; și prin tine îmblânzind pe Dumnezeu, nimenea nu rămâne părăsit. Pentru aceasta, rog bunătatea ta cea nemăsurată: deschide-mi ușile milostivirii tale, celui ce am rătăcit și am căzut în noroiul adâncului. Nu te scârbi de mine, necuratul. Nu trece cu vederea rugăciunea mea, a păcătosului. Nu mă lăsa pe mine, ticălosul, pe care întru pierzare dușmanul cel rău m-a răpit; ci îmblânzește pentru mine pe milostivul Dumnezeu, cel ce s-a născut din tine, ca să ierte păcatele mele, și să mă mântuiască din pierirea mea, ca și eu, cu toți cei ce au dobândit iertare, să cânt și să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu celui născut din tine, și neînfruntată folosința ta cea spre mine, în viața aceasta și în veacul cel de veci.
    Poporul: Amin.

Dezlegarea

    Preotul: Cu înțelepciune,
    Poporul: Binecuvintează, părinte.
    Preotul: Cel ce este binecuvîntat, [Christos, adevărat] Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și în vecii vecilor.
    Poporul: Amin. - Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a președintelui și guvernului nostru ( sau: a regelui nostru [și / sau a reginei noastre]), și păzește biserica aceasta, în vecii vecilor. Amin.
    Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, scapă-ne pe noi.
    Poporul: Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul l-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

    Preotul: Mărire ție, [Christoase,] Dumnezeul nostru, [nădejdea noastră,] mărire ție.
    Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. - Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. - [Întru numele Domnului, ] Părinte, binecuvintează.

    Preotul dă dezlegarea. Duminica spune:
    Cel ce a înviat din morți, Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfântului (cutare), a cărui pomenire facem ( sau: cutare, hramul bisericii); ale sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana,și ale tuturor sfinților, să ne mântuiască și să ne miluiască pe noi, ca un bun și prieten al oamenilor.
    Poporul: Amin.

    Lunea spune:
    Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu mijlocirile cereștilor Puteri fără de trupuri, ale Sfântului (cutare )...

    Marțea spune:
    Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului și măritului prooroc înaintemergător și botezător Ioan, ale Sfântului ( cutare )...

    Miercurea și vinerea spune:
    Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfântului (cutare )...

    Joia spune:
    Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților măriți și întrutotul lăudați apostoli, ale Sfântului (cutare )...

    Sâmbăta spune:
    Christos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale sfinților măriți și întrutotul lăudați apostoli, ale sfinților și bine învingătorilor martiri, preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri; ale sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și ale Sfântului ( cutare )...

Înapoi la scara arătătoare
Forma neprescurtată (ortrinală, complectă) a Paraclisului M. D.